Skip to content
Hi
Hi

AI Security

RSS
  • เทคโนโลยี Face Recognition เทคโนโลยี ความปลอดภัย แห่ง ปี 2021
    March 16, 2021 Saowanee Xie

    เทคโนโลยี Face Recognition เทคโนโลยี ความปลอดภัย แห่ง ปี 2021

      ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมากในทุกด้าน ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยก็ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมนุษย์เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนาตนเอง ทุกคนล้วนต้องการความอุ่นใจในการใช้ชีวิตทั้งสิ้น จะเห็นได้จากเริ่มแรกการรักษาความปลอดภัยจะใช้มนุษย์ด้วยกันเองจึงได้เกิดอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขึ้นมา ต่อมามีการพัฒนามากขึ้นเรา เราเริ่มใช้เทคโนโลยีคีย์การ์ดในการเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าสภานที่ต่าง ๆ แต่ก็ยังไม่มีความปลอดภัยในหลายๆเงื่อนไข ต่อมาเราเริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีสแกนนิ้ว ซึ่งเป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงบุคคลมากยิ่งขึ้น นั่นทำให้เราเริ่มมีความปลอดภัยที่แน่นหนาอย่างก้าวกระโดด แต่เชื่อหรือไม่ว่าในยุคนี้การสแกนนิ้วนั้นไม่ใช่สิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่ นั่นก็คือเทคโนโลยี Face Recognition หรือการสแกนใบหน้านั่นเอง ที่พร้อมจะทำงานควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้นไปอีก  Face Recognition คืออะไร เทคโนโลยี Face Recognition คือ ซอฟต์แวร์ที่จดจำข้อมูลทางชีวภาพที่สามารถแยกความแตกต่างของบุคคลผ่านการวิเคราะห์รูปแบบเค้าโครงใบหน้า ซึ่งจุดประสงค์ของเทคโนโลยีนี้ก็คือเพื่อรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น หลักการทำงานของซอฟต์แวร์นี้ก็คือ การสร้างโมเดลใบหน้าขึ้นมาโดยวิเคราะห์จาก เค้าโครงต่าง ๆ ของใบหน้าอย่างละเอียด เช่น ระยะห่างระหว่างดวงตาและคิ้ว ขนาดจมูก ความตื้นลึกของดวงตา...

    Read now