Skip to content
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
ข้อดี Switch POE จาก Watashi

ข้อดี Switch POE จาก Watashi

คุณสมบัติ เด่น ของ Switch POE จาก WATASHI
🥰 AI Extend : รองรับการเชื่อมต่อการเดินสาย LAN ได้ไกลถึง 250 เมตร
🥰 AI VLAN : รองรับการแยกการเชื่อมต่อในแต่ละพอร์ต ซึ่งจะทำให้แต่ละพอร์ตไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย
🥰 AI QoS : รองรับการจัดการบริหารแบนด์วิธหรือช่องทางของระบบ เพื่อให้สะดวกในการรับส่งข้อมูล
🥰 AI PoE : รองรับการรีบูทเฉพาะพอร์ตด้วยตัว Switch เอง หากกรณีในพอร์ตนั้นๆค้างหรือไม่มีการส่งข้อมูล

 

 

Previous article เป็นห่วงบ้านใช่ไหม ให้ กล้องวงจรปิด และ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยช่วยดีกว่า 
Next article เคล็ดลับ ดูแลตัวเอง เมื่อต้องเลิกงานดึก !!