Skip to content
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay

Switch Hub Poe

Switch Hub Poe เป็นอุปกรณ์ที่สามารถจ่ายไฟไปกับสายแลนให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับ PoE เช่นกล้องcctv , ip-phnoe, Access Point โดยไม่ต้องเดินสายไฟ 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในปัจจุบัน มักจะต้องเดินสายสัญญาญและสายไฟเพื่อส่งสัญญาณภาพหนึ่งเส้นและไฟฟ้าอีกหนึ่งเส้น ใช้สายไฟ 2 เส้นต่อ 1 กล้อง เช่นหากติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว จะต้องเดินสายสัญญาณภาพและสายไฟเพื่อไปเลี้ยงกล้องทั้งหมด16 เส้น ซึ่งบางครั้งก็เป็นการยากที่จะต้องเดินสายไฟไปหากล้องแต่ละจุด

อุปกรณ์ Switch POE (Power over Ethernet) ช่วยลดการเดินสายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด IP CAMERA ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม โดยเฉพาะหน้างาน Outdoor บางที่ๆไม่เหมาะเเก่การเดินสายไฟ ดังนั้น Switch POE ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี เพราะสามารถเดินเพียงสาย LAN เส้นเดียวไปหากล้องในแต่ละจุด โดยที่ไม่ต้องลากสายไฟไปหากล้องแต่ละตัว

Filters

฿
฿