Skip to content
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
แจ้งเปลี่ยน QR CODE ในการเช็คข้อมูล

แจ้งเปลี่ยน QR CODE ในการเช็คข้อมูล

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทางบริษัท TCT Ai GROUP ได้มีการเปลี่ยนแปลงช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลการรับประกันสินค้าทำให้ QR CODE เดิมไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทางลูกค้าสามารถสแกน QR CODE ใหม่ในการเช็คข้อมูลประกันสินค้าต่างๆ หรือ คลิกที่นี่

บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
Previous article แจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่อทางเทคนิคและฝ่ายขาย
Next article Official Review No.003(2) [กล้อง Outdoor จาก WATASHI] WIOT1017