Skip to content
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
กล้องวงจรปิด ช่วยยกระดับความปลอดภัยในบ้านและธุรกิจอย่างไร

กล้องวงจรปิด ช่วยยกระดับความปลอดภัยในบ้านและธุรกิจอย่างไร

นวัตกรรมกล้องวงจรปิด ก้าวไกลไปมาก เรียกได้ว่าปฏิวัติความปลอดภัยทั้งในบ้านและสถานที่ประกอบธุรกิจจากเดิมไปเลย บ้านต้องมีรั้ว ต้องมีคนเฝ้า หรือต้องจ้างเจ้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในบ้าน สวน โรงงาน โกดัง แต่ปัจจุบันหน้าที่ดังกล่าวได้ถูกแทนที่ด้วยกล้องวงจรปิด  และบางหน้าที่ กล้องวงจรปิด ก็สามารถทำได้มากกว่าคนเสียอีก

กล้องวงจรปิด ทำหน้าที่ได้มากกว่าการบันทึกภาพ ยิ่งเมื่อเชื่อมต่อกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะด้วยแล้ว ถือว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับเจ้าของธุรกิจ


5 เหตุผลที่กล้องวงจรปิด ช่วยยกระดับความปลอดภัย ภายในบ้าน และธุรกิจได้

  1. ติดกล้องวงจรปิด เฝ้าระวังเหตุโจรกรรม

การเชื่อมต่อกันระหว่าง กล้องวงจรปิด กับเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของประตูและหน้าต่าง (Door and Window Sensor) ป้องกันการบุกรุก การเกิดโจรกรรมหรือเหตุร้ายอื่น ๆ ภายในบ้าน บริษัท หรือคลังสินค้าได้ เช่น เมื่อประตูหรือหน้าต่างถูกเปิด ออกในเวลากลางคืน จะส่งแจ้งเตือนให้รับทราบ

หรือการเชื่อมต่อกันระหว่าง กล้องวงจรปิด กับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (PIR Sensor) ช่วยป้องกันกรณีการบุกรุกผ่านช่องทางอื่นที่ไม่มีเซนเซอร์ เช่น หลังคา เป็นต้น จุดเด่นของ PIR Sensor คือสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยรังสีความร้อน จึงมีความแม่นยำกว่าเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิด ที่อาจจะผิดพลาดได้ หากภาพจากกล้องไม่ละเอียด หรือคมชัดมากพอ ซึ่งจุดติดดตั้ง PIR Sensor ควรวางไว้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้ใครเข้าถึง เมื่อตรวจเจอความเคลื่อนไหว จะมีแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟน ทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตรวจสอบผ่านหน้าจอ กล้องวงจรปิดไร้สาย แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาตรวจสอบ ป้องกัน และระงับเหตุได้ทัน

ส่วนการโจรกรรมที่เกิดจากบุคคลภายใน ถ้าไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด มักจะใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานาน แต่หากติดตั้งกล้องวงจรปิด  สามารถตรวจสอบพฤติกรรมจากกิจกรรมที่พนักงานทำผ่านกล้องวงจรปิด ได้ ทั้งยังมีหลักฐานในการเอาผิดได้ด้วย

 

  1. ติดกล้องวงจรปิด ทำหน้าที่เฝ้าระวังอัคคีภัย

การเชื่อมต่อกันระหว่าง กล้องวงจรปิด กับเซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส (Gas Sensor) หรือกับเซนเซอร์ตรวจจับควัน (Smoke Sensor) ช่วยป้องกันเหตุไฟไหม้ ซึ่งเป็นสาเหตุให้สูญเสียได้ทั้งทรัพย์สินและชีวิต เหตุไฟไหม้ส่งผลต่อทั้งภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

เมื่อเซนเซอร์ตรวจเจอการรั่วไหลของแก๊สหรือเจอควัน จะส่งสัญญาณแจ้งเตือน กล้องวงจรปิด หันมุมกล้องมาจับภาพเหตุการณ์ ทำให้ช่วยระงับเหตุ ลดระดับความเสียหายได้

  1. กล้องวงจรปิด ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามปกติ

การเชื่อมต่อกันระหว่าง กล้องวงจรปิด กับเซนเซอร์อุณหภูมิ(Temperature Sensor) ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บ ช่วยคงสภาพวัสดุ วัตถุดิบ สินค้า ให้มีคุณภาพที่ยังใช้งานได้ เช่น หากห้องเย็นที่เก็บผักผลไม้ เกิดตู้แอร์เสีย ไฟดับ ทำให้อุณหภูมิร้อนขึ้น ก็จะทำให้วัตถุดิบเกิดความเสียหาย ต้องจัดซื้อมาใหม่ เสียเวลาในการจัดซื้อจัดส่ง ทำให้ผลิตสินค้าได้ไม่ทันส่ง ส่งผลเสียต่อธุรกิจ

เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับว่าอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินที่ตั้งไว้ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟน หรือสั่งให้ไฟไซเรนดังขึ้น เพื่อให้พนักงานผู้ดูแลห้อง เข้ามาจัดการแก้ไข ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับสินค้าหรือวัตถุดิบ

  1. ติดกล้องวงจรปิด เฝ้าระวังน้ำท่วม

การทำงานร่วมกันระหว่าง กล้องวงจรปิด กับเซนเซอร์ตรวจจับน้ำ (Water Sensor) ช่วยลดข้อผิดพลาดจากความชื้นที่อาจจะส่งผลต่ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และป้องกันเหตุร้ายจากไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจรได้

เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับว่ามีน้ำไหลผ่าน จะส่งแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟน โดยที่พนักงานสามารถตรวจสอบจุดการเกิดน้ำล้น น้ำไหล หรือน้ำท่วมผ่านจอจากกล้องวงจรปิด  และเข้าทำการปิด สวิตช์ไฟก่อนที่เข้าไปแก้ไขปัญหา

  1. ติดกล้องวงจรปิด ลดความผิดพลาดที่เกิดจาก Human Error

ความผิดพลาดในการทำงานเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น จากเครื่องจักร สภาพแวดล้อม วัตถุดิบ และจากคน ซึ่งเรียกกันว่า Human Error ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากธรรมชาติของร่างกายคน เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ สภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ ความรู้หรือทักษะไม่เพียงพอ สุขภาพ ความกดดัน ความเร่งรีบ ความร้อน ความเย็น ความหิว เป็นต้น

คนต้องการเวลาพักผ่อน แต่กล้องวงจรปิด สามารถทำงาน 24 ชั่วโมง โดยไม่รู้สึกเหนื่อย เมื่อยล้า ทำงานได้ตรงไปตรงมา โดยไม่ต้องใช้ความรู้สึกมาเกี่ยวข้อง ทั้งยังสามารถทำงานในที่ที่คนไม่สามารถทำงานได้นาน ๆ เช่น ห้องที่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเกินไป ห้องที่มีความชื้นมากหรือน้อยเกินไป ห้องที่มีออกซิเจนน้อยเกินไป เป็นต้น สภาพห้องแบบนี้ร่างกายคนไม่สามารถทนอยู่นานได้ เพราะอาจจะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติ แต่กล้องวงจรปิด  และอุปกรณ์อัจฉริยะ สามารถทำงานแทนคนได้ โดยที่พนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบดูแลผ่านหน้าจอ และเข้าไปตรวจตราเป็นครั้งคราว

 

ความปลอดภัยที่สูงขึ้นในบ้านและในสถานประกอบการ นอกจากช่วยให้การดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือแล้ว รู้หรือไม่ว่าการติดกล้องวงจรปิด  ยังเป็นตัวช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ซึ่งเป็นผลดีกับธุรกิจอีกทางหนึ่ง เช่น การติดตั้งปลั๊กไฟอัจฉริยะ ที่ช่วยปิด -เปิด ไฟอัตโนมัติ และควบคุมการปิด -เปิด ไฟระยะไกลได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิด แทนการจ้างพนักงานเพิ่ม ช่วยธุรกิจประหยัดด้านค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

เหตุผลที่ยกมาทั้งหมด เพื่อจะบอกว่า การติดตั้งกล้องวงจรปิด  ให้ความคุ้มค่ามากกว่าราคาที่จ่ายไป ถ้ามองในภาพเล็ก กล้องวงจรปิด เป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับบ้านและธุรกิจของคุณ แต่ในภาพรวม กล้องวงจรปิด ได้เพิ่มความปลอดภัยของประเทศชาติให้สูงขึ้น ทำให้ระดับความน่าเชื่อถือของประเทศชาติสูงตามไปด้วย “มั่นใจเลือกติดกล้องวงจรปิด เลือก WATASHI แบรนด์กล้องวงจรปิด ที่มีจำนวนรุ่น ตามประเภท การใช้งาน ให้เลือกมากที่สุดในประเทศไทย

Previous article ระบบกล้องวงจรปิด มีอะไรบ้าง
Next article 8 ประโยชน์ของการติด กล้องวงจรปิด ในการตรวจสอบความเรียบร้อยระยะไกล

Leave a comment

* Required fields