WKC064 CCTV Power Supply 12-5A.

by Watashi
฿ 750.00 THB
CCTV Power Supply NO.ESM-U60S12-5A (แถม WAC106 = 4 ชิ้น)

  • จ่ายไฟให้กล้องวงจรปิด พร้อมกันได้ มากกว่า4-6 กล้องที่เป็นอินฟาเรด พร้อมระบบการป้องกันเรื่องไฟตก ไฟเกิน และมีระบบ Surge Protection จ่ายไฟได้สม่ำเสมอ ทำให้กล้องมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งกล้องวงจรปิด

Specification

Brand Watashi
Model POWER SUPPLY 5Amp
INPUT 220 V
OUTPUT 12V/5A
For กล้อง : 4-6 ตัว

You recently viewed

Clear recently viewed