Skip to content
Hi
Hi
วิธีใช้  TM006 เครื่องวัดอุณหภูมิ วาตาชิ Watashi

วิธีใช้ TM006 เครื่องวัดอุณหภูมิ วาตาชิ Watashi

สเปค
1. ค่าความถูกต้อง: ± 0.2 ° C (โปรดวางเครื่องในอุณหภูมิปรกติ ก่อนใช้งานจริง 30 นาที)
2. สัญญาณเตือนอัตโนมัติเมื่อพบอุณหภูมิผิดปกติ: ไฟกระพริบ + และเสียง "Di Di"
3. ระยะการวัด: วางมือบนเครื่อง 3 ซม. ~ 8 ซม.
4. หน้าจอ: จอแสดงผลดิจิตอล
5. อินเทอร์เฟซการส่ง: Type-C
6. แหล่งจ่ายไฟที่ปรับเปลี่ยนได้: แบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน (แหล่งจ่ายไฟภายนอก สาย
5V1A)
7. วิธีการติดตั้ง: วางบนโต๊ะ หรือตัวยึด
8. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: 10 ℃ ~ 40 ℃ (แนะนำ 15 ℃ ~ 35 ℃)
9. ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 0 ~ 50 ℃
10. เวลาตอบสนอง: 0.5 วินาที
11. กระแสไฟ: DC 5V 500mA
12. น้ำหนัก: 73g
13. ขนาด: 68x73x36.2 มม
14. นับความจุ: 9999 ครั้ง
15. บันทึกอุณหภูมิได้: 30 ชุด

Setting 
1. การตั้งค่าโหมด:
กดปุ่ม SET 1 ครั้งเพื่อตั้งหน่วยอุณหภูมิ กดซ้าย ขวาเพื่อสลับระหว่างเซลเซียส (C) และฟาเรนไฮต์ (F) โปรดเลือก C = เซลเซียส
2. กดปุ่ม SET 2 ครั้งเพื่อตั้งค่าโหมดการทำงาน เเล้วกดซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนโหมด โปรดเลือก Body เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย (Surface = วัดอุณหภูมิทุกพื้นผิว, Count = การนับจำนวน)
หากเครื่องขึ้นคำว่า
‘Lo’ หมายถึง อุณหภูมิร่างกายที่วัดได้ต่ำกว่า 35 องศา (ผิดปรกติ)
‘HI’ หมายถึง อุณหภูมิร่างกายที่วัดได้สูงกว่า 42 องศา (ผิดปรกติ)
3. การตั้งค่าอุณหภูมิปลุก: กดปุ่ม SET 3 ครั้ง เเล้วกดซ้ายขวาเพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ
4. การตั้งเวลา: กดปุ่ม SET 4 ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งเวลา

 

Next article Watashi Onebox Cloud