โปรแกรมช่าง Watashi CCTV และโปรแกรมรวมไซต์เช่น SmartPSS, P2P Client และ VMS

 Disk calculatorDisk Calculator เอาไว้คำนวนพื้นที่ Harddisk ที่ต้องใช้

IP SearchIP Search เอาไว้หาไอพี

IP SearchGeneral Clear Config

IP SearchFormatFAT32

IP SearchGeneral Config Tool

IP Search สำหรับอ่านไฟล์ย้อนหลัง ที่ดึงออกมาจากเครื่องครับ

Guardstation + Guardtool

IP SearchGuardstation (PC software for WNR002-006 และ ชุดพร้อมติดตั้ง WPM025 ใช้แอพ Guardview บนมือถือ)

IP SearchGuardtool ใช้สำหรับค้นหาไอพีเครื่องข้างบน

P2PClient

IP Search Version 3.0.1.4 (ดูภาพวิดิโอบนคอมพิวเตอร์สำหรับกล้องโรบอทที่ใช้ APP Wifi Care H)

SmartPSS  (ดูภาพวิดิโอบนคอมพิวเตอร์สำหรับกล้อง WATASHI ส่วนใหญ่)

IP Search SmartPSS 

IP SearchSmartPSS (International)

VMS

IP SearchVMS สามารถรวมภาพจากไซต์งานของ DVR WATASHI, Dahua, HIK Onvif มารวมกันได้

 

Previous article โปรแกรมสำหรับให้ช่างช่วยเหลือ Remote desktop software
Next article วิธีใช้ WATASHI AHD KIT WPM012 ผ่าน CMS3