Skip to content
Hi
Hi

วิธีการสมัคร Host กล้องวงจรปิดวาตาชิ

ข้อดีของการสมัครโฮสสำหรับการดูการวงจรปิดในไทยคือลูกค้าสามารถเห็นภาพได้เร็วขึ้น

วิธี

1) ดูหมายเลขใต้ DVR เพื่อนำหมายเลข Serial Number มาลงทะเบียน

2) เข้าที่เว็บไซด์ Watashinet.com เพื่อทำการ Register  โดยดูวิธีจากรูปประกอบหรือไฟล์ PDF คะ :)

การตั้งค่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การตั้งค่าที่เครื่องบันทึก (DVR) และการตั้งค่าที่ Router โดยถ้าเป็นการดูผ่าน Intranet อย่างเดียว ก็จะมีเพียงการตั้งค่าที่ DVR เท่านั้น แต่ถ้าต้องการจะดูผ่าน Internet ด้วย ก็จำเป็นต้องมีการตั้งค่า Router เพื่อ Forward port  วิธีการ Forward port สามารถ search ตามรุ่นใน Google ได้เลยคะ
 

 File PDF

วิธีเซ็ตกล้องวงจรปิด

วิธีเซ็ตกล้องวงจรปิดวิธีเซ็ตกล้องวงจรปิดวิธีเซ็ตกล้องวงจรปิดวิธีเซ็ตกล้องวงจรปิดวิธีเซ็ตกล้องวงจรปิดวิธีเซ็ตกล้องวงจรปิดวิธีเซ็ตกล้องวงจรปิดวิธีเซ็ตกล้องวงจรปิด
Previous article HIK Manual Set online
Next article Yoosee Manual