Skip to content
Hi
Hi

คู่มือการใช้แอพ IMOU Manual

  วิธีการเซ็ตค่า IMOU NVR

  IMOU APP Manual (Eng)

  คู่มือการใช้แอพ IMOU ภาษาไทย

 

  วิธีแอดไซเรนและเซนเซอร์กับ RangerIQ_IMOU

การเชื่อมกล้องตัวranger IQ กับ Sensor.

ให้กดreset button 2 วินาที จนไฟสีเขียวที่ตัวกล้องกระพริบ

แล้วกดที่sensor ตรงปุ่มpair จนที่เซนเซอร์กระพริบ

รอจนกว่าไฟเขียวที่กล้องหยุดกระพริบ

ถ้าไม่สำเร็จจะเป็นสีแดงกระพริบขึ้นมา

 

 

 

Next article แปลนการติดตั้งและความแตกต่างระหว่าง WPM026 WiFi Kit กับ WPM025 IP KIT