Happiness and NVC

RSS
30 คำถามวิ่งตามความสุขให้ชีวิต

30 คำถามวิ่งตามความสุขให้ชีวิต

ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยการเดินทาง การค้นหาตัวเอง การค้นพบสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงการเดินตามความฝันของตัวเองด้วย สิ่งสำคัญอันดับแรกเลยคือการหาตัวตนของตัวเองให้เจอแล้วเดินเคียงข้างไปกับมัน เพราะทุก ๆ ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราย่อมเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราและ ความคิดของเราไปตามเวลาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเราเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดหรือชีวิตของเราได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเราอายุเท่าไหร่ก็ตาม การเข้าใจตัวตนของตัวเองคือกุญแจสำคัญ เปรียบเสมือนเข็มทิศชีวิตที่เป็นตัวกำหนดสัญชาตญาตในการใช้ชีวิตของเรา ยิ่งไปกว่านั้นการรู้จักตัวเองเป็นอย่างดียังสามารถช่วยให้เราค้นหาความสุขและความสงบในชีวิตได้อีกด้วย และวันนี้เราก็มีชุดคำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับความสุขในชีวิตมาฝาก 1. จะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราพบเจอกับความสุข แล้วครั้งสุดท้ายมันเมื่อไหร่กันนะ?  Am I able to experience happiness? When was the last time? ข้อสังเกตที่น่าสนใจข้อหนึ่งก็คือ ความสุขไม่มีกฎตายตัว ความสุขก็เหมือนอารมณ์แบบหนึ่ง มีขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นปกติ...

Read now