:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

บริษัทขอแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 บริษัทขอแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของนาย ณัฐวุฒิ จุลเจิม ตำแหน่ง ช่างเทคนิค zk ของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัททีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด 2.บริษัทวาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3.บริษัทดีเทค เอสเซสโซรี่ จำกัด ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.61 เป็นต้นไป