:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

กล้องวงจรปิดวาตาชิ มอบเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ 100,000 บาท

คุณ ชองทอง ซิ ประธานบริษัทวาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดแบรนด์วาตาชิ
ร่วมบริจาคเงินสดเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมี
พลเอก กฤษฎา อารีรัชชกุล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเป็นผู้รับมอบ