:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

วาตาชิและชมรมนักธุรกิจโชคดี พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 15 มกราคม 2560
บริษัท วาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และชมรมนักธุรกิจโชคดี
พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทำบุญบริษัท เมื่อวันที่8มกราคม 2560
ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี