:ข่าวสาร/โปรโมชั่น

Promotion

ทำบุญประจำปีต้อนรับปีใหม่

บริษัท วาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดงานทำบุญประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ต้อนรับปีใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับบริษัทและพนักงาน
โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย